akü

Akü - Kuru Tip Akü

 

     Akü, Kesintisiz Güç Kaynakları'nın temel bileşenlerinden biridir. Kuru tip bakımsız akü ler, telekomünikasyon, alarm ve güvenlik sistemleri, rüzgar enerji sistemleri, güneş enerji sistemleri, savunma sanayi, redresör vs. uygulamalarda da kullanılır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı arttıkça akülere duyulan gereksinim de artacaktır.
 
     Akü genel olarak, enerji kesilmesi durumunda devreye girerek, bu kesilmenin kullanıcıya hissettirilmemesi ve kesintinin uzun sürmesi halinde ise kullanıcının sistemlerini güvenle kapatabilmesi için gerekli olan zamanı sağlayan kimyasal içerikli malzemedir.

     En iyi tasarlanmış KGK sistemleri bile, yıllarca sorunsuz çalışabilmelerine rağmen akü değişimine ihtiyaç duymaktadırlar. Günümüzde KGK cihazlarının neredeyse tamamında Kurşun Asit akü kullanılmaktadır.

  bb akü
Akü Terimleri / Aküler hakkında bilgi

 

Akü Deşarj derinliği : Bir Kurşun Asit akü, enerji depolama kapasitesinin %80-90'ına kadar deşarj edilerek kullanılırsa ömrü ciddi şekilde azalacaktır. Bunu önlemenin yolu ise enerji ihtiyacınızın belirlenmesi ve akülerinizin kapasitesinin bu ihtiyacın üzerinde belirlenmesidir. Aküleriniz ne kadar az deşarj olurlarsa ömürleri de o kadar uzun olur..!

Akü Çevre şartları
: Çalıştıkları ortam sıcaklığı akü ömürlerini belirleyen etkenlerden biridir. Akü lerin İdeal çalışma sıcaklığı olan 20-25 °C olmalıdır.

Akü Son Kullanma Tarihi
: Her akü nün bir son kullanma tarihi vardır ve fabrikada üretildiği andan itibaren ömür saati işlemeye başlar. Akü lerin iç yapıları kimyasal olduğundan tepkimeler üretim anında başlar ve ideal şartlarda kullanılsalar hatta hiç deşarj edilmeden sürekli şarjda tutulsalar bile kapasiteleri düşer ve sonunda kullanılmaz hale gelirler.

Akü Ömrü
: Akü lere her akü satıcısı 2 yıl garanti vermek zorundadır. Ancak garanti ile çok sık olarak karıştırılan bir konu vardır. O da akülerin ömür beklentisidir. Kuru tip aküler 3-5 yıl, 5 yıl, 10 yıl yada 10+ yıl ömür beklentili olarak üretilmekte ve satışa sunulabilmektedir... Bu değerler akü için ideal bir kullanma koşulu yaratıldığında, o aküyü yaklaşık olarak kaç yıl kullanabileceğimiz bilgisini bize vermektedir... Yaygın olarak kullanılan aküler 5 yıl ömür beklentili akülerdir.
Aküler hakkında detaylı bilgi almak için ilgili akü markası üzerine tıklayınız.

Akü Geri Kazanım ve sağlık bilgileri
Ups Aküsü
Haze akü

 

AC/DC Elektronik Sistemler Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat : 5 No : 146   Şişli - Istanbul / TURKEY
Tel : 0 - 212- 320 20 07 Pbx   -   e-posta : info@akuler.com